Diari de Normandia & Núvols

(Trad. Miguel Edo i Julià. Galerada, Cabrera de Mar 2007)
ISBN 978-84-96786-03-5
www.galerada.cat

 

 


  Paolo Ruffilli Mail: ruffillipoetry@gmail.com