Traduzioni in ebraico
Poems, translation by Mordechai Geldman

שירים של פאולו רופילי  Paolo Ruffilli
תרגם מאנגלית : מרדכי גלדמן

גורל ( Destiny)

זה בלחישה הרחוקה
בתוך הלב
שכל אחד מזהה
את גורלו.
חלום אסור בתכלית:
הרעיון של אינסופיות
אפילו של שגרה
הנופל בחלקו
של גוף האהבה
כשהוא לכוד וכלוא
כדי לשמר
את טעמו המקורי
סחוט מתוך הריק
ומושהה לשווא
בין הירכיים
כמו מיים
הנוזלים בהכרח
מכף ידך

החיים  (Life)

כיצד החיים
מתחילים ונגמרים
(אולי יד המקרה?)
המסילה הזוהרת
השובל המותיר
מאחוריו את מה
שהיה אהוב
או לא אהוב
או לפחות לא מוכר
עליצות או סכסוך
הכל מושלך לתוך
האגרטל העיוור
שבזרועות החשיכה.
ועם זאת, בינתיים,
העקבות הדוהים
של הדברים כולם
מלבלבים מחדש
הצל והריח
פחות מהצבע
החשיבה על המחשבה
על הורד.

מבעד לאף  (Through the Nose)

ראיתי אותך בחלום
רצה לקראתי
מופתעת ומאושרת
למצוא אותי שוב
וגם אני שמחתי
למרות שהרגשתי
שאני מנסה לרמות את עצמי
ושהאקסטזה
היתה בעיקרה שלי.
ובתוך הגביש
של חזוני
מבעד לאפי
קרה הדבר -
נשקתי לך
כשקיר צהוב בגבך
והחזקתי בבושם שלך
בין זרועותי.
התעוררתי מזיע
ובמשך היום כולו
נמלאתי תשוקה
ובערתי בתוכי
בלי רצון לכבות
שמח להמשיך
להיצלות באותו תנור.

 

   Paolo Ruffilli Mail: ruffillipoetry@gmail.com